Att skapa med händerna

Inspiration till mina vävar får jag dels från äldre textilier och föremål och dels från världen omkring mig.

Det finns massor av mönster och former som bara väntar på att bli upptäckta!

 

Gefle Dagblad 4 oktober 2011

http://gd.se/extra/byggabo/1.3965009-ulla-vaver-bubblans-nya-klader